Wie kan de bescherming van het auteursrecht claimen?

Wie is auteur? Wie is auteur? De maker van een origineel werk is de auteur. Het is diegene die het auteursrecht kan uitoefenen. Daarbij vallen meteen een paar belangrijke kanttekeningen te maken. 1.

Auteursrecht uitzonderingen op de bescherming

Het auteursrecht is geenszins onbeperkt of onbegrensd: tegen bepaalde vormen van gebruik kan een auteur zich niet verzetten. In die gevallen geldt een vermoeden dat hij of zij toestemming gegeven heeft.   Auteursrecht

Auteursrechten: relevante wetgeving

Artikel 17, WIB 92 § 1. Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen zijn alle opbrengsten van roerend vermogen aangewend uit welken hoofde ook, namelijk:1° dividenden ; 2° interest ; 3°

Wat zijn naburige rechten?

Naburige rechten zijn een specifieke set van auteursrechten voor een aantal bijzondere categorieën van rechthebbenden. Naburige rechten beschermen in plaats van originele creaties, de prestaties van: Uitvoerende kunstenaars  of personen die een werk voor een

Wat zijn auteursrechten?

Wat betekent auteursrecht? Het auteursrecht is een bij wet geregeld exclusief recht dat makers van werken (“auteurs”) beschermt en hen het recht geeft te bepalen wat anderen al dan niet

Hoe ontstaat auteursrecht?

Auteursrecht ontstaat vanzelf, door het louter uitdrukken in een concrete vorm van het werk. Naar Belgisch recht is elk werk dus automatisch beschermd, zonder registratie of andere administratieve formaliteiten. Het bestaan van

Wat betekent het auteursrecht precies?

Wat zijn je rechten als auteur? Het auteursrecht geeft de auteur van het werk controle erover. Het auteursrecht betekent dat alleen hij of zij bepaalde handelingen mag verrichten met het door hem

Praktische informatie over auteursrechten

Verstaanbaar, praktisch en transparant gebracht.
Ook voor niet-juristen en niet-fiscalisten.